AUTO-INSTRUMENT

mätarproblem?  ring  08 651 82 00


Välkommen till auto-instrument's hemsida

v70r4.jpg

Erbjuder reparationer, kalibrering, justering, ombyggnader och omprogrammering på instrument till bilar

Arbetar med nyare elektroniska och digitala mätare!

  • bilinstrument
  • hastighetsmätare 
  • räkneverk (mätarställning)
  • varvräknare
NyaLogo2012auto_instrument.jpg"