AUTO-INSTRUMENT

mätarproblem ?  ring  08 651 82 00  eller  08 657 82 80


Välkommen till auto-instrument's hemsida

v70r4.jpg

Erbjuder reparationer, kalibrering, justering, ombyggnader och omprogrammering på instrument till bilar, båtar och motorcyklar.

Arbetar med gamla (mekaniska) och nyare (elektroniska-digitala) mätare !

  • hastighetsmätare 
  • räkneverk (mätarställning)
  • varvräknare
  • klockor
  • loggar (ej trycklog)
  • mätare för temp, bränsle och olja (även vätskefyllda)
  • wire